PLANS LOCALS DE BIODIVERSITAT URBANAPLANS LOCALS DE BIODIVERSITAT URBANA

La biodiversitat urbana, o diversitat de formes de vida dels ambients urbans és part del patrimoni natural del nostre territori, i per tant, és un valor a conservar i potenciar. Però no és només això, ja que la conservació i potenciació de la biodiversitat genera serveis ecosistèmics que es tradueixen en una millora la qualitat de vida dels ciutadans, tal com recull Eurostat (oficina estadística europea), que inclou el seguiment de les poblacions d’ocells com a un dels índex més importants per a mesurar la sostenibilitat i benestar social.

D’entre els serveis ecosistèmics més coneguts que generen els ecosistemes ben conservats i d’elevada biodiversitat, en podem destacar el control biològic de plagues d’insectes que proporcionen els ratpenats i alguns grups d’ocells com els falciots i les orenetes, i la demostrada millora de la salut física i mental que produeix viure a prop de zones verdes d’elevada biodiversitat. El verd urbà és un altre element clau en la conservació de la biodiversitat urbana, a l’hora que és un generador de serveis, quan és divers i està ben estructurat, i està format majoritàriament per espècies autòctones i adaptades al canvi climàtic.

El catàleg de serveis ecosistèmics que la biodiversitat pot aportar en entorns urbans és molt ampli i es poden agrupar en tres grans grups: serveis d’abastament, de regulació i culturals.

Els serveis d'abastament contribueixen a aportar els aliments, matèries primes i aigua que necessita la població urbana.

Els de regulació inclouen una gran quantitat de serveis com la millora del clima local i les condicions de l' aire, el segrest i emmagatzematge del carboni, l'amortiment de fenòmens extrems, el tractament d'aigües residuals, la prevenció de l'erosió i la conservació de la fertilitat de terra; la pol·linització, el control de plagues i la regulació dels fluxos d'aigua.

Finalment els serveis culturals agrupen una àmplia varietat d'activitats d'esbarjo, esportives, potencien interaccions socials, el turisme, la apreciació estètica o el sentiment de pertinença a el lloc.

En resum, els objectius:

  1. Evitar la pèrdua d'espècies i hàbitats conservant i millorant el patrimoni natural del poble, nucli urbà i/o ciutat.
  2. Millorar la connectivitat ecològica mitjançant els corredors verds intentant aconseguir el màxim de superfície verda.
  3. Potencia el valor social del verd i aconseguir els màxims de serveis ambientals per la societat.
  4. Davant de la dramàtica pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic, assolir un poble, nucli urbà i/o ciutat més resilient.


T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?
TLF 972 40 21 11

O envieu-nos un missatge si ho preferiu

ENVIAR MISSATGE
ENVIAR MISSATGE