PLANS DE GESTIÓ I PLANS
D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS
I DE L’ÚS PÚBLICPLANS DE GESTIÓ I PLANS D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I DE L’ÚS PÚBLIC

Els plans de gestió i d’ordenació inclouen una introducció extensa, amb tota la informació disponible sobre l’espai que sigui rellevant per a la seva gestió, així com un marc legal, una diagnosi i descripció de l’estat actual i una proposta d’actuacions per preservar i potenciar els seus valors naturals i el seu estat de conservació.


T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?
TLF 972 40 21 11

O envieu-nos un missatge si ho preferiu

ENVIAR MISSATGE
ENVIAR MISSATGE