CATÀLEGS MUNICIPALS
D’ELEMENTS D'INTERÈS NATURALCATÀLEGS MUNICIPALS D’ELEMENTS D'INTERÈS NATURAL

El catàleg identifica els valors naturals d’un municipi mitjançant una descripció de l‘element, fotos, noms populars, geolocalització, etc. L’objectiu és resumir tota la informació rellevant en un document i en un mapa SIG amb la finalitat de facilitar la gestió i conservació del conjunt d’elements catalogats, així com la seva divulgació.


T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?
TLF 972 40 21 11

O envieu-nos un missatge si ho preferiu

ENVIAR MISSATGE
ENVIAR MISSATGE