que fem?

 

CONSERVACIÓ D’ESPÈCIES AMENAÇADES

Elaboració del pla de recuperació de la tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) a la serra de l’Albera: proposta de base actualitzada

A la serra de l’Albera, a l’Alt Empordà, hi podem trobar la tortuga mediterrània, amb una població que es considera la darrera d’origen natural d’aquesta espècie a tota la península Ibèrica.

L’aprovació del Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya (DOGC 8758, 22.09.2022) ha disposat l’escenari adequat per a l’elaboració del pla de recuperació de la tortuga mediterrània, catalogada com a ‘En perill d’extinció’. Prèviament, aquesta espècie ja s’havia catalogat com ‘En Peligro de Extinción’ al Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE núm. 46, 23.02.2011).

Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l’ajut financer de la Unió Europea, durant l’any 2022 hem redactat el document tècnic del pla de recuperació de la tortuga mediterrània a la serra de l’Albera, amb l’objectiu principal d’aconseguir garantir la conservació i pervivència de la tortuga mediterrània a la serra de l’Albera.

Objectius específics

 1. Determinar i actualitzar el coneixement sobre l’estat de conservació de la població de tortuga mediterrània a la serra de l’Albera i les seves amenaces.
 2. Establir unes àrees d’actuació prioritàries en base al coneixement disponible.
 3. Dissenyar unes línies de gestió i actuació específiques a nivell de cadascuna de les amenaces detectades, de forma individualitzada i en concret sobre com:
   • Mantenir una estructura de l’hàbitat adequada.
   • Alternatives per disminuir la pressió de depredadors sobre l’espècie
   • Fomentar els sistemes agrícoles d’alt valor natural favorables a la tortuga mediterrània.
   • Assegurar l’estat poblacional òptim de la població de l’Albera
   • Incrementar la densitat poblacional de l’Albera fins a un mínim de 3 tortugues/hectàrea.
 4. Aplicar mecanismes per fomentar la implicació dels sectors productius, la participació ciutadana i la sensibilització ambiental entorn la tortuga mediterrània i la conservació de la biodiversitat a l’Albera.

El pla de recuperació

Ha estat voluntat dels autors d’aquest document recollir els esforços previs realitzats envers la conservació d’aquesta espècie, establir uns objectius, unes àrees d’actuació prioritàries, un anàlisis de les mancances per realitzar un anàlisis de viabilitat poblacional i unes eines de gestió futures amb una proposta d’actuacions que es consideren necessàries per assegurar la persistència d’aquesta espècie a l’Albera.

El document elaborat consta de 124 pàgines, inclou un recull de tota la informació prèvia coneguda sobre l’espècie a l’Albera, un recull detallat de les amenaces que l’afecten i una proposta de 19 actuacions a desenvolupar, estructurades sota cinc grans blocs:

 • Mesures sobre la vulnerabilitat poblacional
 • Restauració de processos ecològics
 • Gestió de l’hàbitat
 • Implicació dels agents del territori
 • Gestió administrativa

Totes les actuacions han estat dissenyades, elaborades i consensuades per un equip multidisciplinar, que treballa i ha treballat amb aquesta espècie i s’ha assessorat pels millors experts i actors en la conservació de la tortuga mediterrània a Catalunya.

Subvenció obtinguda pel fons FEADER en el marc de l’operació PDR 07.01.01

PLANS LOCALS DE BIODIVERSITAT URBANA

DIAGNOSI DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT URBANA I INVENTARIS DE L’ARBRAT URBÀ

Mitjançant la diagnosi de l’estat de la fauna i el verd urbà i d’un seguit d’eines com la cartografia en format SIG, les bases de dades i els projectes de ciència ciutadana, podem avaluar l’estat de la biodiversitat urbana i proposar actuacions de millora i activitats divulgatives. Així ajudem als ajuntaments a aconseguir una millora ambiental per tal d’equilibrar la coexistència entre natura i urbanisme, potenciant la biodiversitat autòctona, fomentant el control biològic de plagues i fent que els ecosistemes urbans siguin més sostenibles i resilients al canvi climàtic.

DISSENY DE PLAFONS INTERPRETATIUS DE                      FAUNA I FLORA

Plafons interpretatius dels valors naturals amb imatges, textos i mapes.

PLAFO POSIDONIA ST FELIU

ESTUDIS D’ADEQUACIÓ DELS SISTEMES D’ABALISAMENT        A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENT

CARTOGRAFIA DE PRADERIES DE POSIDÒNIA I ALTRES FANERÒGAMES

INVENTARIS DE BIODIVERSITAT MARINA

 

Cartografia de detall de les praderies de posidònia del litoral. Detallar totes les espècies presents, presència d’espècies invasores i impactes sobre el medi, siguin d’origen natural o d’origen antròpic, per poder dur a terme actuacions de millora.

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Activitats i tallers de descoberta de la natura per a escolars. Sortides de flora i fauna, sortides marines, anellament d’ocells, horts escolars, minimització de residus i reciclatge.

PROJECTES DE CAIXES                  NIU D’OCELLS I REFUGIS          PER A RATPENATS

Diagnosi i recerca d’informació de les espècies de ratpenats i ocells presents, i  selecció de zones potencialment favorables per a la instal·lació de caixes. Instal·lació, seguiment i manteniment de les caixes adequades i específiques per a cada espècie.

SORTIDES NATURALISTES

Descoberta del medi natural que ens envolta, per a tothom. Sortides sobre flora i fauna, de cants d’ocells, tallers de descoberta dels ratpenats, i més.

ALTRES COSES QUE FEM:

 

 • Projectes d’adequació i senyalització d’itineraris naturals.
 • Projectes d’ordenació d’accessos.
 • Seguiment ambiental d’obres i actuacions al medi natural.
 • Assessorament en gestió de la biodiversitat.
 • Restauració de basses i control d’espècies invasores per afavorir les comunitats d’amfibis.

 

 • Catàlegs dels béns d’interès natural més rellevants del patrimoni natural d’un municipi.
 • Diagnosi, seguiment i estudi de poblacions de fauna i flora autòctona o invasora.
 • Control biològic de plagues.
 • Fotografía de natura.
 • Xerrades divulgatives.
 • Formació i cursos.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol tema, omple el següent formulari. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

 

Contacta amb nosaltres trucant al telèfon 

648 47 36 11

Formulari de contacte

7 + 15 =

Email

montfred1@gmail.com

TELEFÒN

648 47 36 11

ADREÇA

C/ J. M. Gironella i Pous 1, esc. A, 6è.-4t. 17005 – GIRONA