QUÈ FEM

Puput menja cuc


PLANS LOCALS DE BIODIVERSITAT URBANA

Mitjançant la diagnosi de l’estat de la fauna i el verd urbà i d’un seguit d’eines com la cartografia en format SIG, les bases de dades i els projectes de ciència ciutadana, podem avaluar l’estat de la biodiversitat urbana i proposar actuacions de millora i activitats divulgatives. Així ajudem als ajuntaments a aconseguir una millora ambiental per tal d'equilibrar la coexistència entre natura i urbanisme, potenciant la biodiversitat autòctona, fomentant el control biològic de plagues i fent que els ecosistemes urbans siguin més sostenibles i resilients al canvi climàtic.


QUÈ FEM

PROJECTES DE NATURALITZACIÓ D'ELEMENTS URBANS I FINQUES PRIVADES

Proposem una gran diversitat d’actuacions de naturalització, amb l’objectiu de recuperar estructures, elements i funcions naturals pròpies del clima Mediterrani, fomentar la flora i fauna autòctones, alhora que se’n fa una gestió més ecològica i sostenible. Aquestes actuacions a favor dels processos ecològics propis del nostre clima, ajuden a tenir uns ecosistemes més equilibrats i resilients (sòl, aigua, flora, fauna, gestió ambiental i control biològic de plagues).


QUÈ FEM


CATÀLEGS MUNICIPALS D’ELEMENTS D'INTERÈS NATURAL

Elaborem catàlegs dels béns d’interès natural més rellevants del patrimoni natural d'un municipi, com ara la flora i fauna singulars, basses, fonts i arbres monumentals, entre altres. L'objectiu és identificar aquests elements, diagnosticar el seu estat de conservació, cartografiar-los i elaborar un mapa per conèixer, conservar i divulgar aquests valors naturals.


QUÈ FEM

PLANS DE GESTIÓ I PLANS D’ORDENACIÓ D’ACCESSOS I DE L’ÚS PÚBLIC

Tenim experiència en el disseny i la redacció de plans de gestió i d’ordenació d’espais naturals, així com en el seguiment de les actuacions i l’afectació sobre la fauna.


Tortuga


PROJECTES DE RESTAURACIÓ DE BOSCOS DE RIBERA I BASSES TEMPORÀNIES MEDITERRÀNIES

Tenim experiència en el disseny, redacció i seguiment de projectes de restauració d’hàbitats protegits així com en la diagnosi prèvia de l’estat de les comunitats de fauna i flora.


QUE FEM
 
 
 
 

EDUCACIÓ
AMBIENTAL

Activitats i tallers de descoberta de la natura per a escolars. Anellament d'ocells, horts escolars, minimització de residus i reciclatge.


 
 
 
 

XERRADES
DIVULGATIVES

Realitzem xarrades divulgatives i tallers mediambientals per a ajuntaments, centres educatius i associacions.


Que fem - sortides
 
 
 
 

SORTIDES
NATURALISTES

Descoberta del medi natural que ens envolta, flora i fauna local, per a tothom.


Caixa Oliveres vert
 
 
 
 

CONTROL BIOLÒGIC
DE PLAGUES

Assessorament en projectes de potenciació de la biodiversitat funcional per al control biològic de plagues en producció ecològica o integrada.


Que fem
 
 
 

FOTOGRAFIA
DE NATURA

Arxiu extens de fotos de fauna i flora de Catalunya, per a tot tipus de publicacions divulgatives.


Que fem - cursos
 
 
 
 

FORMACIÓ
I CURSOS

Aliats naturals en agricultura, descobrir el món dels ratpenats, cants d’ocells, identificació de papallones, i altres.


ESTUDIS DE
FAUNA I FLORA

Diagnosi, seguiment i estudi de poblacions de fauna i flora autòctona o invasora.


T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?
TLF 972 40 21 11

O envieu-nos un missatge si ho preferiu

ENVIAR MISSATGE
ENVIAR MISSATGE