que fem?

 

PLANS LOCALS DE BIODIVERSITAT URBANA

DIAGNOSI DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT URBANA I INVENTARIS DE L’ARBRAT URBÀ

Mitjançant la diagnosi de l’estat de la fauna i el verd urbà i d’un seguit d’eines com la cartografia en format SIG, les bases de dades i els projectes de ciència ciutadana, podem avaluar l’estat de la biodiversitat urbana i proposar actuacions de millora i activitats divulgatives. Així ajudem als ajuntaments a aconseguir una millora ambiental per tal d’equilibrar la coexistència entre natura i urbanisme, potenciant la biodiversitat autòctona, fomentant el control biològic de plagues i fent que els ecosistemes urbans siguin més sostenibles i resilients al canvi climàtic.

DISSENY DE PLAFONS INTERPRETATIUS DE                      FAUNA I FLORA

Plafons interpretatius dels valors naturals amb imatges, textos i mapes.

PLAFO POSIDONIA ST FELIU

ESTUDIS D’ADEQUACIÓ DELS SISTEMES D’ABALISAMENT        A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENT

CARTOGRAFIA DE PRADERIES DE POSIDÒNIA I ALTRES FANERÒGAMES

INVENTARIS DE BIODIVERSITAT MARINA

 

Cartografia de detall de les praderies de posidònia del litoral. Detallar totes les espècies presents, presència d’espècies invasores i impactes sobre el medi, siguin d’origen natural o d’origen antròpic, per poder dur a terme actuacions de millora.

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Activitats i tallers de descoberta de la natura per a escolars. Sortides de flora i fauna, sortides marines, anellament d’ocells, horts escolars, minimització de residus i reciclatge.

PROJECTES DE CAIXES                  NIU D’OCELLS I REFUGIS          PER A RATPENATS

Diagnosi i recerca d’informació de les espècies de ratpenats i ocells presents, i  selecció de zones potencialment favorables per a la instal·lació de caixes. Instal·lació, seguiment i manteniment de les caixes adequades i específiques per a cada espècie.

SORTIDES NATURALISTES

Descoberta del medi natural que ens envolta, per a tothom. Sortides sobre flora i fauna, de cants d’ocells, tallers de descoberta dels ratpenats, i més.

ALTRES COSES QUE FEM:

 • Projectes d’adequació i senyalització d’itineraris naturals.

 • Projectes d’ordenació d’accessos.

 • Seguiment ambiental d’obres i actuacions al medi natural.

 • Assessorament en gestió de la biodiversitat.

 • Restauració de basses i control d’espècies invasores per afavorir les comunitats d’amfibis.

 • Catàlegs dels béns d’interès natural més rellevants del patrimoni natural d’un municipi.

 • Diagnosi, seguiment i estudi de poblacions de fauna i flora autòctona o invasora.

 • Control biològic de plagues.

 • Fotografía de natura.

 • Xerrades divulgatives.

 • Formació i cursos.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol tema, omple el següent formulari. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

 

Contacta amb nosaltres trucant al telèfon 

972 40 21 11

Formulari de contacte

12 + 14 =

Email

montfred1@gmail.com

TELEFÒN

972 40 21 11

ADREÇA

C/ J. M. Gironella i Pous 1, esc. A, 6è.-4t. 17005 – GIRONA