NATURA Montfred

Que fem?

NATURA Montfred es dedica a l’estudi i la divulgació del medi natural i rural, mitjançant educació ambiental, estudis científics, dissenys gràfics i publicacions.

Plans locals del verd i la biodiversitat urbana

Una eina per planificar a mig – llarg termini un conjunt d’accions que per assolir objectius de conservació del patrimoni natural i sostenibilitat.

Diagnosi del verd i de la Biodiversitat urbana i Inventaris de l'arbrat urbà

Diagnosi per conèixer la situació actual de la biodiversitat urbana i el verd, establir el fonament per futures accions.

Disseny de plafons interpretatius sobre la fauna i flora local

Plafons interpretatius dels valors naturals amb imatges, textos i mapes.

Projectes de caixes niu d'ocells i refugis per a ratpenats

Diagnosi i recerca d’informació de les espècies de ratpenats i ocells presents, i  selecció de zones potencialment favorables per a la instal·lació de caixes. Instal·lació de les caixes adequades i específiques per a cada espècie.

Estudis d'adequació dels sistemes d'abalisament a la normativa ambiental vigent

Estudi de l’estat dels abalisaments, els canvis que s’hagin de fer sobre alguns per estar perjudicant greument els hàbitats, així com elaborar un informe final per futurs plans d’usos.

Cartografia de praderies de posidònia i altres fanerògames

Inventari de detall de les praderies de posidònia del litoral. Detallar totes les espècies presents, presència d’espècies invasores i impactes sobre el medi, siguin d’origen natural o d’origen antròpic, per poder dur a terme actuacions de millora.

Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya

NATURA Montfred col·labora en el Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya amb el Museu de Ciències Naturals de Granollers fent un seguiment de refugis, revisant caixes refugi i realitzant QuiroHàbitats.

Grup de Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS – ICHN)

NATURA Montfred col·labora en promoure el coneixement sobre els mamífers carnívors de Catalunya i millorar-ne l’estat de conservació.

Participem en Cos4Cloud (observatoris ciutadans dissenyats conjuntament per a EOS-Cloud), un projecte europeu Horizon 2020 per impulsar les tecnologies de ciència ciutadana.

La European Open Science Cloud (EOSC) està desenvolupant una gran infraestructura virtual per donar suport i desenvolupar la ciència oberta i la innovació oberta a Europa i més enllà. En concret, es tracta d’un entorn virtual per a tota la comunitat científica per emmagatzemar, gestionar, analitzar i reutilitzar dades amb finalitats d’investigació, innovació i educació.

Fotografia de natura

CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol tema, omple el següent formulari. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

Contacta amb nosaltres trucant al telèfon 

648 47 36 11

Formulari de contacte

1 + 10 =

Email

montfred1@gmail.com

TELÈFON

648 47 36 11

ADREÇA

C/ J. M. Gironella i Pous 1, esc. A, 6è.-4t. 17005 – GIRONA